ÁLTALÁNOS
SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 1. A szerződési feltételek alapfogalmak
  1. Szolgáltató adatok:

Neve: Jade Studio kft.
Székhely:
2000, Szentendre, Klapka utca 8.

Adószám:
24066808

Közösségi
adószám: 24066808-2-13

Cégjegyzékszám:
13-09-158134/6

Céget
nyilvántartásba vevő: Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróság 
A továbbiakban a Szolgáltató megnevezést alkalmazzuk.

  1. Szolgáltató elérhetősége:

E-mail elérhetőség: info@jademasszazsagy.com

Telefon +36-20-320-49-56

 

 

  1. Egyéb adatok a szolgáltatóról:

Tevékenységi kör: Masszázs ágy termékek internetes kis- és
nagykereskedelme

Tevékenység
a székhelycím szerinti jegyzőnél bejelentve.

Bankszámlavezető
bank neve: OTP Bank Nyrt.

Bankszámlavezető
bank címe:1033 Budapest, Flórián tér 15.

Bankszámlaszám:
11703006-20464613

Bankszámlaszám
nemzetközi szám:HU08 11703006-20464613-00000000

Bank
SWIFT azonosítója: OTPVHUHB

  1. Vásárló/fogyasztó

Vásárlónak/fogyasztónak tekintendő
az a természetes személy, aki a honlapon keresztül a szolgáltatást igénybe
veszi a szolgáltató honlapján keresztül, és tudomásul veszi, magára nézve
kötelező érvényűnek veszi a jelenlegi Általános Szerződési Feltételekben
(későbbiekben: ÁSZF) írtakat.

 1. Az általános szerződési feltételek célja

Az ÁSZF a szolgáltató és a vele kapcsolatba kerülő
vásárló/fogyasztó között létrejövő jogviszony általános feltételeit
tartalmazza. Az itt nem meghatározott/ szabályozott kérdéseken a polgári
törvénykönyv, a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.)
kormányrendelet, és az elektronikus kiskereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadság kérdéseiről szóló
2011.évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók.

  1. Szerződési feltételek elfogadása

A szerződési feltételek a vásárló/fogyasztó által történő
vásárlás elfogadása, illetve a szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A
szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a szolgáltató azt nem
iktatja, és utólag nem hozzáférhető. A szerződés ráutaló magatartással jön
létre, ha a vásárló/fogyasztó a szolgáltató által nyújtott szolgáltatást
igénybe veszi.

  1. Szerződési feltételek hatálya

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési
Feltételeket részben, vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak
mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban
marad, amíg a szolgáltató a szolgáltatást biztosítja.

A jelen ÁSZF 2013.02.01. napjától hatályos határozatlan időre.

A
szerződés nyelve: magyar.

A
szerződésnek nem része, és nem utal semmilyen magatartási és etikai kódexre.

 1. A szolgáltatás

A web áruház termékkínálata:

 

  1. Rendelési információk

A web áruházban történő vásárlás nem regisztrációhoz kötött. A
megrendelésről a web áruház üzemeltetője e-mail formájában értesül, melyről a
vásárló az általa megadott e-mail címen szintén tájékoztatást kap (a technikai
feltételektől függően). A webáruház termékei elektronikus úton, személyesen,
telefonon rendelhetőek meg, és házhoz szállítással, vagy személyes átvétellel
kerülhetnek a vásárló/fogyasztó birtokába.

  1. Megrendelések feldolgozása

A megrendelések munkanapokon: hétfőtől péntekig 18-óráig kerülnek
feldolgozásra, de ezen időszakon kívül is lehet rendelést leadni. A
visszaigazolás előtt előfordulhat, hogy a web áruház munkatársai telefonon,
vagy elektronikus levél útján keresik fel a vásárlót/fogyasztót az adatok
egyeztetése vagy az esetlegesen felmerülő kérdések miatt. Amennyiben az oldal
azt jelezte vissza, hogy a megrendelés továbbítása sikeresen megtörtént, de 72
órán belül semmilyen kapcsolatfelvétel nem történik a web áruház
üzemeltetőjétől, a vásárló/fogyasztó mentesül az ajánlat kötöttségei alól.
Ebben az esetben kérjük, keresse a munkatársainkat a megadott elérhetőség
valamelyikén.

 1. Szerződés létrejötte és módosítása
  1. Általános jellemzők

A szerződés akkor jön létre a felek között, ha az 2.1. pont
értelmében a vásárló/fogyasztó a szolgáltató által nyújtott szolgáltatást
igénybe veszi, mely egyúttal a jelen szerződési feltételek elfogadását is
jelenti. A megrendelés akkor jön létre, amikor a vásárló/fogyasztó a
megrendelést a végső formájában jóváhagyja.

  1. A szolgáltatás módosítása, törlése

Amennyiben a vásárló/fogyasztó a rendelés a leadást követően
hibát észlelt (például rossz mennyiség, más termék megrendelése zajlott le),
esetleg mégsem szeretne terméket rendelni, a rendelés teljesítésének
megkezdéséig (melyről visszaigazolás értesít), lehetősége van módosítani,
illetve törölni a rendelését az ügyfélszolgálati elérhetőségeken (elektronikus
levél, telefon, fax). A web áruház üzemeltetője fenntartja a jogot a már
visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészében. A
részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést
követően kerülhet sor. A módosítás, vagy törlés esetén a szolgáltatás
vételárának különbözete (többlete) előre történő kiegyenlítés esetén
visszautasításra kerül az összeg küldőjének részére, bankkártyával történő
kiegyenlítés esetén csak a fizető kártyájára áll módunkban visszautalni.

  1. Fizetési feltételek

A fizetés történhet:

   • előreutalással,
   • paypal fizetéssel,
   • bankkártyás fizetéssel,
   • postai utánvéttel (kivéve a masszázságyak esetében)
   • házhoz szállítása esetén utánvéttel (csak a masszázságyak
    esetében).

 

A fizetendő végösszeg a visszaigazoló levél alapján minden
költséget tartalmaz.

   1. A banki előreutalás
    1. A vásárló/fogyasztó a visszaigazoló e-mail alapján a
     szolgáltató számlájára utalja a végösszeget.
    2. Ezen fizetési módot bármilyen számláról el tudjuk
     fogadni.
    3. Az előreutaláshoz az alábbi adatokra van szükség:
     • Kedvezményezett neve: Jade Studio kft.
     • Bankszámlaszám: 11703006-20464613
     • Bankszámlavezető bank neve: OTP Bank Nyrt.
     • Bankszámlavezető bank címe: 1033 Budapest, Flórián tér
      15.

 

   1. Bankkártyás fizetés és paypal fizetés
    1. A vásárló/fogyasztó a
     szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton, bankkártyával, a
     megrendelés nyugtázásakor teljesíti.
    2. A paypal fizetéshez
     szükséges email cím: c
     gmkispest@gmail.com .

 

   1. Postai utánvétes fizetés
    1. A fizetési mód csak
     Magyarország határain belüli szállítási címre érvényes.
    2. Az utánvétes fizetés
     postai úton a Magyar Posta Zrt. általi feltételekkel és mindenkori
     hivatalosan meghatározott költségekkel történik ami a vevőt terheli.

 

   1. Utánvételes fizetés
    1. A megrendelést követően a
     masszázságyak kiszállításra kerülnek a vásárló/fogyasztó által megadott
     címre, és az ott kézbesítő személynek készpénzben kell rendezni a
     számla végösszegét.
    2. A fizetési mód csak Magyarország
     határain belüli szállítási címre érvényes.

 

  1. Szállítási feltételek
  • A termékek kézbesítése az
   előzetes egyeztetés alapján (akár hétvégeken is) történik.
  • A mindenkori postaköltségi
   illetve a masszázságyak esetében Magyarország területén a kiszállítási a
   díja a mindenkori vevőt terheli
  • A
   masszázskészülékek kiszállítás Budapest területére ingyenes, Magyarország
   területén a mindenkori szállítási tarifa a mérvadó. Az egyéb termékek
   vásárlásakor ( termékek felsorolás) postai úton vagy Budapesten személyesen
   is átvehető.
  • A masszázságyak esetén az
   összeszerelést és beüzemelést díjmentes.

 

 1. Jogok, kötelezettségek
  1. A szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége és felelőssége:
  • A szolgáltató az árváltozás
   jogát fenntartja. A weboldalon lévő esetleges hibákért nem vállal
   felelősséget. Az ellenérték tartalmazza a szolgáltatásnak megfelelő
   terhelő közterheket, illetve az Általános Forgalmi Adót (ÁFA) és egy
   darabra vonatkozó bruttó árat jelöl
   .
  • A termékek árai tartalmazzák a terméktől függően
   (masszázságyak) a 1- 1,5 órán át tartó beüzemelést is.
  • A szolgáltató a vásárlás és
   a vásárló adatait szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek
   későbbi bizonyítása érdekében tárolja, a vásárló által visszakereshető
   formában, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás, sem egyéb
   célra a vásárló/fogyasztó kifejezett hozzájárulása hiányában nem
   jogosult.
  • A szolgáltató vállalja a
   felelősséget a szállítás pontosságáért, és a biztonságáért
   .
  1. A vásárló jogai és kötelezettségei
  • A vásárló kötelessége a
   rendeléshez szükséges adatok pontos megadására. A vásárlói adatok
   megadása során szolgáltatott téves adatokért, és az azokból adódó
   károkért a szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget az ezen
   adatokból eredő esetlegesen téves teljesítés során
   .
  • A vásárló kötelessége a
   szolgáltatás fizetési mód szerinti megfizetése (bankkártyával, paypallal
   történő fizetés, banki előreutalás, postai utánvétel, utánvétel).
  • A választott fizetési módtól
   a vásárló csak a szolgáltató előzetes hozzájárulásával térhet el.
   Amennyiben a megrendelt szolgáltatás vételárát a vásárló nem tudja
   megfizetni, akkor a megrendelt áru automatikusan törlődik a szolgáltató
   rendszeréből
   .

 

  1. Elállás joga
  • Az elállás jogát a 17/1999
   (II.5.) kormányrendelet a távollévők között kötött szerződésekről szóló
   törvény szabályozza a web áruház ÁSZF menü pontja alatt megtalálhatóak
   .
  • Az elállás tényét
   legegyszerűbb elektronikus levélben, közölni a web áruház
   üzemeltetőjével. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára
   adás időpontját, a telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon
   történő egyeztetés időpontját veszi figyelembe a szolgáltató. A postai
   úton történő jelzés esetében a vásárlónak ajánlott küldeményként
   kötelessége feladni, így igazolja a postára adás dátumát
   .
  • A termék visszaszolgáltatásával
   kapcsolatban felmerülő költségek minden esetben a vásárlót terhelik, az
   utánvéttel küldött csomagokat a szolgáltatónak nem áll módjában átvenni
   .
  • Kiemelten felhívjuk a
   vásárlók figyelmét arra, hogy rendeltetésszerűen használják a termékeket,
   mivel a nem rendeltetésszerű használatból adódó károkért a vásárló a
   felelős, annak megtérítése a vásárlót terheli. A csomag a szolgáltatóhoz
   való beérkezését követően videokamerás rögzítésre kerül annak a
   kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Az esetlegesen a
   későbbiekben történő félreértések elkerülése miatt van erre szükség
   .
  • Az elállás esetén a web
   áruház üzemeltetője 24 órán belül visszatéríti az áru értékét, amennyiben
   az elállás jogával él a vásárló, és hiánytalanul, eredeti állapotában visszajuttatja
   a megrendelt terméket
   .
  • Bizonyos esetekben nem
   illeti a vásárlót az elállás joga, ilyen esetek az alábbiak
   :

   • A termékek csomagolása és a termék sérült, megrongált.

 

  1. Szavatosság, jótállás
  • A termékre a szolgáltató
   garanciát vállal, és garantálja a termék minőségét
   .
  • A garancia érvényességi
   ideje 1 év a rendeltetésszerű használat alkalmával a masszázságyak
   esetében
   .
  • A garancia érvényességi
   ideje 1 év a rendeltetésszerű használat alkalmával a masszázságyak
   kivételével minden egyéb forgalmazott termékre
   .
  • A szolgáltató jótáll azért,
   hogy a szerződött partner szállítója által szállított termék alkalmas a
   rendeltetésszerű használatra
   .
  • A garanciával a szolgáltató
   arra vállal felelősséget, hogy az eladáskor a vásárló hibátlan, rejtett
   hibáktól mentes terméket kapott
   .
  • Az esetleges reklamációval
   kapcsolatban a vásárló jelezhet a szolgáltató által megadott
   elérhetőségek bármelyikén
   .
  • A jogos reklamáció esetében
   a szolgáltató vállalja a törvényi határidőn belül, a termék díjmentes
   cseréjét
   .
  • Egyébiránt az eladó szavatossági
   és jótállási felelősségére a Polgári törvénykönyv (Ptk.) és a 49/2003.
   (VII.30) GKM rendeletben foglaltak az irányadók
   .

 

 1. Adatkezelési információk

Az adatok kezelője a web áruház üzemeltetője, az adatkezelési
nyilvántartási azonosító.

  1. A kezelt adatok köre, módja
  • Az adatkezelés célja
   kereskedelmi tevékenység adminisztrálása, megvalósítása, a szolgáltatás
   fejlesztése, a vásárlókkal/fogyasztókkal való kapcsolattartás,
   közvélemény kutatás és hírlevél küldés.
  • Az adatkezelés módja a
   vásárlás során a megadott név, e-mail cím, felhasználói név, szállítási
   cím, és utolsó látogatás során használt IP cím, jelszó tárolása az
   szolgáltató által.
  • Az internetet használó
   számítógépek minden tranzakció során (például weboldal megjelenítésekor)
   megadják az IP címüket, amely az internetre csatlakozó eszköz egyedi
   azonosítója.
  • A rendelések leadásakor a
   személyes adatok a termékadatokkal együtt egy jelszóval védett
   adatbázisban tárolódnak. Az adatbázisból való törlés a felhasználó
   kérésére történik, így az addig visszakereshető, amíg a felhasználó
   kifejezetten nem kéri az ügyfélszolgálattól az adatok eltávolítását. A
   vásárlás adatai megjelennek a számlán is, ezek az adatok azonban nem
   törölhetőek. Amennyiben a hírlevél küldéséhez hozzájárul a
   vásárló/fogyasztó, az e-mail cím egy külön adatbázisba kerül, melyen
   keresztül kizárólag a web áruház üzemeltetői e-maileket küldhetnek ki. A
   hozzájárulás megszüntethető a hírlevelek alján található link
   segítségével, illetve az ügyfélszolgálaton keresztül is. Az adatok kezelése
   a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
  • A személyes adatok
   kezelésének időtartama a felhasználó törlési kérésének időpontja.
  • Az adatokhoz hozzáférhetők
   köre:

   • a web áruház üzemeltetőinek
    munkatársai,
   • a kézbesítő, szállító
    partner, aki név és cím adatokat kap meg, továbbá rendelkezésére állás
    esetén az e-mail címet, telefonszámot (értesítőt küldhet a várható
    érkezésről, és esetleges sikertelen kézbesítés esetén, egyeztetés
    céljából),
   • a törvényben előírt
    hatóságok kötelező, vagy hatósági eljárás során kért adatokhoz,
   • lejárt számlák kezelése
    céljából a szolgáltató jogosult partnereinek adatait követeléskezelő
    partnerének átadni.
  • A fenti eseteken kívül az
   adatokat harmadik félnek nem áll módjában átadni a szolgáltatónak, és
   azokat bizalmasan kezeli.
  • Az adatok megadásáról a
   felhasználók döntenek, az adatok kezeléséről tájékoztatást kérhetnek az
   üzemeltető elérhetőségein keresztül.
  • Felhívjuk a
   vásárlók/fogyasztók figyelmét arra, hogy az adatok megadásakor járjanak
   el a legnagyobb körültekintéssel, hogy saját rendszerükből az adatok
   mások számára rejtve maradjanak. Az adathalászás, az illegális
   adatgyűjtés, a betörések és a további külső támadások elkerülése
   érdekében folyamatosan ellenőriztessék rendszerüket szakértővel.

 

  1. Adatkezelés a bankkártyás online fizetési rendszer
   használatakor
  • A bankkártyával való fizetés a Paypal szerverén
   keresztül történik erős (128 bites) SSL technológiával kódolt weboldalon
   keresztül, így a vásárló/fogyasztó adatai garantáltan nem kerülnek
   illetéktelenek tudomására az interneten keresztül. Amennyiben online
   fizetéssel kapcsolatban merülnek fel kérdések, észrevételek az
   ügyfélszolgálaton keresztül lehet felvenni a kapcsolatot a
   szolgáltatóval.
  • A szolgáltató megrendelés
   során keletkezett és birtokában jutott adatokat tárolja, azaz a
   kártyabirtokos vagy a megrendelő nevét kizárólag a kártyabirtokos által
   engedélyezett tranzakció végrehajtása céljából használhatja fel. A
   szolgáltató tranzakció során keletkezett egyéb más adatokkal nem
   rendelkezik.
  • A vásárló/fogyasztó hibájából
   eredően a jelszó harmadik személy által történő felhasználásból adódó
   károkért a szolgáltató nem vállal felelősséget. A vásárló/fogyasztó
   kijelenti, hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét
   vissza nem követeli. A vásárló/fogyasztó hibájából adódó hibás, téves
   adatbevitelből, megrendelés elírásból származó károkért a szolgáltató
   semmilyen felelősséget nem vállal. A hibás adatok megadása miatt
   keletkezett károkért a szolgáltató nem vállal felelősséget, a bejelentett
   reklamációkat haladéktalanul kivizsgálja és a lehetőségeihez mérten
   kezeli.

 

  1. Passzív információgyűjtés
  • A passzív információgyűjtés a
   szolgáltató oldalain való böngészéskor passzívan, azaz az információ
   aktív szolgáltatása nélkül gyűjthető adatok gyűjtését jelenti az alábbi módokon:

   • Az internetes böngésző automatikusan
    továbbít az oldalakra bizonyos anonim információkat:
  • annak az oldalnak az URL címe, ahonnan idetalál a
   vásárló/fogyasztó,
  • a számítógépen jelenleg futó böngésző típusa és verziószáma,
  • IP cím,
   • a weboldalak gyűjthetnek anonim információkat a
    számítógépről cookie-k segítségével.
  • A vásárlónak/fogyasztónak
   lehetősége van a böngészőjének olyan módú beállítására, hogy értesítést
   kapjon, ha egy cookie elküldésre kerül, vagy kikapcsolható a cookie, de
   bizonyos szolgáltatások ebben az esetben korlátozottan, vagy egyáltalán
   nem fognak működni.
  • A passzívan szerzett anonim
   adatokat a szolgáltató felhasználhatja, annak érdekében, hogy az általa
   nyújtott szolgáltatás minőségét javítsa. Ezen adatok nincsenek
   összefüggésben a vásárlás során megadott személyes adatokkal.

 

  1. Az adatkezeléssel érintett jogok, jogorvoslati lehetőségek
  • Az adatkezeléssel érintett:
   • tájékoztatást kérhet a személyes adatok kezeléséről,
   • a személyes adatok helyesbítését kérvényezheti,
   • kérheti a személyes adatok törlését, vagy zárolását,
   • tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
   • jogainak megsértése esetén a bírósághoz fordulhat.
  • Az érintett tájékoztatását
   az adatkezelő csak az információs rendelkezési jogról és az
   információszabadságról szóló törvény 9. §(1) bekezdésében, valamint a 19.
   §–ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.
  • Az adatkezeléssel érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.
  • A valóságnak meg nem felelő személyes adatit az adatkezelő helyesbíteni köteles.
  • A személyes adatot törölni kell, ha
   • kezelése jogellenes,
   • az adatkezeléssel érintett
    az adatok törlését kéri,
   • az hiányos vagy téves – és
    ez az állapot jogszerűen nem korrigálható-, feltéve, hogy a törlést a
    törvény nem zárja ki,
   • az adatkezelés célja megszűnt,
   • az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
   • a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
  • Az adatkezeléssel érintett a törvény 21. §-ban meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Ha az érintett azadatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett- a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül- bírósághoz fordulhat.
  • Az adatkezeléssel érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat a törvény 22. §-ban meghatározottak szerint.
  • A jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelem és Információszabadság Hatóságnál lehet
   élni:

   • Név: Nemzeti Adatvédelem és Információszabadság Hatóság
   • Székhely: 1024, Budapest,
    Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
   • Honlap: www.naih.hu
   • Telefon: +36 1 391 14 00
   • E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

Megosztás

FacebookMore...